Thursday, 27 September 2018

Fáilte chuig an tSeomra Foirne!

Is í an aidhm atá leis an tionscadal seo ná buntáiste a bhaint as an teicneolaíocht chun cur le scileanna scríbhneoireachta,sealbhú / neartú teanga a chur chun cinn agus cruinneas na Gaeilge a fhorbairt san Idirbhliain i scoileanna lán-Ghaeilge.

Ba mhaith leis na scoileanna ar fad modh teicneolaíochta a úsáid chun scéalta na scoláirí sna ceantair difriúla a roinnt agus a mheas ar mhaithe le scileanna teanga na scoláirí agus chun cur leis an bhforbairt mac léinn maidir le treoir agus comhairleoireacht. Beidh sé mar sprioc ag an dtionscadal seo, é seo a chur i gcrích le vlaganna (físeanna) a chruthú ina mbeadh scileanna teicneolaíochta á bhforbairt chun feabhas a chur ar chumas na scoláirí sa Ghaeilge scríofa agus labhartha. Beidh deis iontach ag múinteoirí comhoibriú idir scoileanna a threisiú chun áiseanna a chruthú ar líne trí Ghaeilge. Tabharfaidh an togra seo seans do scoileanna a bheith nuálach agus cruthaitheach i gcruthú áiseanna teagaisc trí Ghaeilge in éineacht le múinteoirí agus scoláirí eile.

Fáilte!

Fáilte chuig an tSeomra Foirne!

Is í an aidhm atá leis an tionscadal seo ná buntáiste a bhaint as an teicneolaíocht chun cur le scileanna scríbhneoireachta,sealbhú / neartú...